ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือนกันยายน รอบที่ 1 (อ่าน 189) 31 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ (อ่าน 164) 11 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ รอบที่๑ (อ่าน 188) 30 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ (อ่าน 164) 26 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน (อาคาร 7 สปช 2/28) (อ่าน 166) 04 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 181) 30 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อ่าน 153) 27 มี.ค. 63
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 174) 23 มี.ค. 63