กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวภารตี ทัพจีน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุนิสา สุดเกต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวเกษสุดา พุทธโกมาต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5