กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมยุรา สายยืด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเกียรติศักดิ์ ชมภูราช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวดุษฎี สุขนวล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวประไพ มีศิล
ครู คศ.3